Litigii/Arbitraje/Medieri


Asistare şi reprezentare în litigii privind: (1) dispute între profesioniști izvorâte din protecţia drepturilor acţionarilor, îndeplinirea obligaţiilor acţionarilor şi administratorilor, transferul de acţiuni, valabilitatea deciziilor firmei sau înregistrări făcute la Registrul Comerţului; (2) insolvența; (3) contencios administrativ (dispute izvorâte din decizii administrative care afectează drepturile clientului faţă de obţinerea de permise, autorizaţii şi oricăror feluri de aprobări, sau drepturile funcţionarilor publici încălcate de către autorităţile publice la care sunt angajaţi); (4) protecția drepturilor de proprietate intelectuală; (5) drept imobiliar (protecţia drepturilor de proprietate, inclusiv retrocedarea proprietăţilor preluate abuziv în perioada regimului comunist); (6) plângeri contravenţionale izvorâte din înregistrări fiscale,

încălcarea reglementarilor contabile, încălcarea autorizaţiilor de construire, lipsa permiselor/ autorizaţiilor, încălcarea regulilor de circulaţie, etc.; (7) drepturile consumatorului; (8) conflicte de muncă; (9) dreptul familiei.

Arbitraj: asistare şi reprezentare în orice dispute care pot fi soluţionate pe calea arbitrajului.

Medierea este o formă alternativă de soluţionare a disputelor care implică o terţă persoană imparţială ce ajută două sau mai multe persoane să găsească soluţiile optime pentru rezolvarea pe cale amiabilă a disputei lor; următoarele motive conving oamenii să aleagă medierea în defavoarea procedurilor care implică arbitrajul/instanţele de judecată: economia de timp, costuri mai mici, confidenţialitate, rambursarea taxelor arbitrale/de instanţă.

Inapoi

Contact

Info

APT Lawyers SRL
Str. Calarasi, Nr. 156A, Bl. 53Bis
Etaj 1, Ap. 5 Bucuresti, S3
E-mail: office@apt-lawyers.ro